Valeriu Stoica

Bine aţi venit

Valeriu Stoica s-a nascut la 20 iunie 1952, în satul Movila,judetul
Ialomita. A studiat iconografia bizantina româneasca. Realizeaza icoane pe lemn, pictura  murala si restaurare
de pictura bisericeasca.


 

 

 

Despre mine

 

Născut în comuna Movila – Bărăganul Ialomiţean, la 20 iunie 1952, prezent de peste 3 decenii în reviste de cultură, cum ar fi: România Literară, Luceafărul, Caiete, Muzica, Helis, Săptămâna, premiat la concursuri tradiţionale de pictură, poezie, proză, folclor. Autor al volumelor de versuri Nopţi suprapuse şi Labirint (Ed. Ex Libris – 1995), patru antologii lirice, a publicat în reviste volumul Biserici şi legende şi în 2008 Câmpiile Verticale (Ed. Vox, 2008). A ilustrat cărţi de versuri şi proză, cărţi tehnice, grafică în reviste.
Din 1987 se dedică picturii bisericeşti pictând bisericile Pogorârea Sf. Duh – Titan, Sf. Nicolae – Balta Albă, Soborul Maicii Domnului – Titan, Sf. Ilie U.M. Pantelimon, Sf. Români U.M. Chitila, Sf. Ilie – Otopeni, Sf. Vasile – sectorul 1, paraclisul Bis. Sf. Români – Trapezului, restaurare şi pictat parţial: Sf. Ioan cel Nou – sectorul 2, Popa Tatu, Movila, Sf. Gheorghe – Cornăţel, Dâmboviţa, Sf. Ioan – Ploieşti, Delea Nouă – Bucureşti, catapetesme: Ştefăneşti – Galaţi, Fodora – Sălaj, Sf. Petru şi Pavel – Ghencea-Militari, Domneşti – Ilfov, Biserica cu Sfinţi – Bucureşti, Troiţe la Brezoaele şi Cornăţel – Dâmboviţa, etc.
Lucrări de artă monumentală la Şcoala 200, Şcoala 55, grădiniţa Ştefan cel Mare – Brăila, Uzinele Republica, Granitul.

Ca director al Clubului Republica a condus cercul de pictură, ceramică şi artă populară Dejunul pe iarbă patronat de Muzeul Naţional de Artă şi Muzeul Municipiului Bucureşti, unde au participat artişti consacraţi, meşteri populari şi tineri afirmaţi ulterior în ţară şi străinătate. A organizat când erau posibilităţi şi tabere de creaţie, cum ar fi: Gura portiţei, Remetea-Chioarului – Maramureş, Sulina, Slănic Prahova, Insula Mare, etc.

Expoziţii:

- În 1990 organizează la Casa de Creaţie a municipiului Bucureşti una dintre primele expoziţii, dacă nu prima expoziţie de icoane din ţară după decembrie 1989, cu lucrări executate în perioada 1987-1990.
- Din 2008 începe seria de expoziţii Câmpiile Verticale – eseuri plastice construite pe tradiţii străvechi şi repere sacre. Până acum au avut loc 5 expoziţii – în 2008 la Muzeul Municipiului Bucureşti, Muzeul Judeţean Slobozia, Biserica de Lemn – Titan, Cercul Militar şi Galeria de Artă a Municipiului Bucureşti (GAMB) – 2009 continuând cu expoziţii în aer liber pe creasta munţilor Făgăraş, Ciucaş, Câmpiile Bărăganului, Malul Mării Negre: Câmpiile profilate pe cer.
- Din 1976 expoziţii personale – Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti, Teatrul Nottara, GAMB (12 expoziţii), Palatul …, Sala Dalles, Cercul Militar Naţional, Palatul Şuţu, Muzeul Satului, M.N.A. Slobozia, Muzeul de Artă Braşov, Galeriile de Artă şi Ok… - Braşov, Casa Cărţii – Tulcea, Galeriile Hanul cu Tei, Teatrul de Comedie, Art Point, Galeria U.A.P. – Vâlcea, Artis, etc - în medie 2 expoziţii personale pe an.
- Expoziţii de grup – Muzeul Naţional, Sala Arghezi, Ploieşti, Teatrul Odeon, Teatrul Naţional Bucureşti, Festivalurile Carte şi Arte – toate ediţiile (Operetă, Teatrul Naţional – foaier, Palatul Şuţu), Muzeul Satului D. Gusti, Centrul Cultural Mogoşoaia, Palatul Parlamentului – Sala Brâncuşi, UGIR, Salonul Artelor, Cercul Militar Tulcea, Sulina – Farul Vechi, Schitul Găneasa, Spitalul Fundeni, Sibiu – capitala culturală la Institutul Teologic şi Universitar Lucian Blaga, Sala Radio, Ateneul Român, Biblioteca Naţională, Muzeul Literaturii, în peste 20 de oraşe în programul Dan Truică şi UAP – Atitudini Contemporane, expoziţii organizate de prof. I. Roşianu la Bucureşti şi Slatina dedicate lui Eugen Ionescu.
- Expoziţii în străinătate: Berlin, Salonic, Expoziţia Eminescu în 11 ţări organizate de revista Familia cu prilejul centenarului poetului, Hamilton, Toronto, Montreal – Canada, St. Lake City – Utah, St. Paul – Minesotta – USA, Nüremberg – Germania, Bruxelles şi Hame – Belgia, etc.

- A reprezentat România cu ocazia Summitului NATO – 2008, cu expoziţii de icoane la Muzeul Satului.
- Participă cu concepţia plastică, portrete şi icoane la expoziţii dedicate martirilor închisorilor comuniste în colaborare cu Muzeul Slobozia, Arhivele Statului, C.N.S.A.S, Muzeul Naţional – la Iaşi, Slobozia, Muzeul de istorie Braşov, etc; despre Vasile Voiculescu, Nicolae Steinhard, Radu Gyr, Mircea Vulcănescu (publică ample interviuri cu d-na Maruca Vulcănescu), Sandu Tudor, Ion Ianolide, Valeriu Gafencu, Arsenie Bou, Arsenie Papacioc, Calciu Dumitreasa, etc.

- Activitatea de creaţie plastică şi literara a fost popularizată de principalele posturi de radio şi televiziune începând din anul 1975, BBC 1992, în presa română şi străină(Rusia, China), în presa audio-vizuală şi scrisă locală (Braşov, Vâlcea, Ialomiţa, Tulcea, etc.)
- Prezent în Enciclopedia Locaşurilor de Cult (Ed. Univers – 2005)

- Referinţe critice: Veronica Bodea Tatulea – grafician, Marin Mihalache – critic şi istoric, Constantin Prut, Alexandra Titu, Ilie Roşianu, Spiru Vergulescu, dr. Emilia Corbu, Ioan Popa – critic, Paula Romanescu, Alexandru Ştefan, Victoria Milescu, Arhimandrit Flavian, preot profesor dr. Ad. Niculcea, Augustin Macarie, Valentin Iacob, Dragoş Ciobanu, Nicolae Stelea, Cleopatra David, Irina Airinei, etc.
Este prezent în muzeele de stat şi colecţii particulare din peste 30 de ţări de pe 6 continente.